Cảnh báo rủi ro

Trước khi bạn tham gia thị trường ngoại hối và chứng khoán, bạn phải nhớ rằng giao dịch tiền tệ, cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác vốn mang tính đầu cơ và luôn chứa đựng rủi ro đáng kể. Do những biến động tài chính khác nhau, bạn không chỉ có thể tăng đáng kể Các quỹ cũng có thể mất hoàn toàn nó.

Cảnh báo rủi ro | NASH VIỆT NAM

Do đó, khách hàng của chúng tôi phải đảm bảo với công ty rằng họ hiểu tất cả các kết quả có thể xảy ra của những rủi ro đó. Họ biết tất cả các chi tiết, quy tắc và quy định về việc sử dụng các sản phẩm đầu tư và các hoạt động của công ty dẫn đến thay đổi tài sản cơ bản. Rủi ro đặc biệt và ảnh hưởng đến giá cả, tỷ giá hối đoái và đặc điểm của sản phẩm đầu tư.

Cảnh báo rủi ro | NASH VIỆT NAM

Những rủi ro này bao gồm giảm thanh khoản, thay đổi giá, biến động cao và các điều kiện không thể kiểm soát.

Trước khi mở tài khoản, bạn đảm bảo rằng thỏa thuận khách hàng và các nguyên tắc và quy tắc cơ bản của thị trường tài chính được nghiên cứu chi tiết.
NASH VIỆT NAM không chịu bất kỳ thiệt hại nào do các hạn chế của chính phủ đối với ngoại hối hoặc cổ phiếu, hoạt động quân sự, đình chỉ giao dịch và các tình huống không thể kiểm soát khác.

 

Bài viết liên quan