Cơ Chế Khuyến Mãi 07/2020

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

THAM GIA “NHÀ ĐẦU TƯ KIỆT XUẤT” (CÓ ĐẦY ĐỦ ID VÀ PASS)

1. Cơ chế ưu đãi: Nạp 100 USD => Bonus 100 USD.

Điều kiện:

  • Rút tiền lời tối thiểu 10 USD/1 lần.
  • 1 ID học online + 1 ID học online chỉ được tặng 1 lần 100 USD.
  • Nạp 500 USD – 1000 USD => Bonus 30%
  • Nạp 1100 USD đến 2999 USD => Bonus 50%
  • Nạp từ 3000 USD trở lên => Bonus 100%

Thời gian: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 30/7/2020

2. Chấm dứt ưu đãi:

  • Khi khách hàng rút tiền vốn thì tài khoản đó sẽ loại ra khỏi chương trình ưu đãi ( Sàn sẽ thu hồi tiền Bonus).
  • NASH Việt Nam không có trách nhiệm phải thông báo cho khách hàng khi khoản hỗ trợ bị rút khỏi tài khoản đó.

3. Các điều kiện khác

  • NASH có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc từ chối chấp nhận tham gia chương trình ưu đãi này với bất kỳ khách hàng nào. Nếu NASH phát hiện ra khách hàng lạm dụng chương trình ưu đãi này, thì NASH có quyền rút khoản hỗ trợ hoặc chấm dứt quyền tham gia của khách hàng đối với các dịch vụ do NASH cung cấp.
  • Nếu NASH phát hiện khách hàng lạm dụng chương trình ưu đãi này bằng cách mở hai tài khoản giao dịch ngược chiều ngay tại NASH hoặc bên ngoài NASH (giao dịch chuyển giá) , NASH có quyền rút khoản hỗ trợ hoặc chấm dứt quyền tham gia của khách hàng đối với các dịch vụ do NASH cung cấp. Các hành vi lạm dụng gồm có tự bảo hiểm rủi ro đầu tư và bất kỳ hành vi vi phạm mua bán cạnh tranh nào trên hệ thống.
  • NASH có quyền sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình ưu đãi hỗ trợ giao dịch ký quỹ này mà không cần có sự đồng ý của khách hàng.

Bài viết liên quan

Cơ Chế Khuyến Mãi 07/2020