Điều khoản sử dụng

Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Để có phần giới thiệu đầy đủ hơn về các hoạt động của công ty, vui lòng truy cập trang web tiếng Anh. Thông tin được dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh chỉ mang tính tham khảo và không có hiệu lực pháp lý. Công ty không có thông tin về các phiên bản ngôn ngữ khác. Chịu trách nhiệm.

Vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập World Wide Web (“Web”) và cho biết rằng bạn đã đọc thông tin trên trang, xác nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không nhập Web. NASH GROUP có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này và bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản này. Trang web có các điều chỉnh đối với các thỏa thuận liên quan.

Điều khoản chung

1.1. Thỏa thuận cấp phép hiện tại (sau đây gọi là thỏa thuận) được thiết lập giữa NASH GROUP được đại diện bởi đối tác liên kết (sau đây gọi là công ty) và bất kỳ đơn vị cá nhân hoặc luật định nào. Thỏa thuận này là một phần không thể thiếu của gói tài liệu công cộng, công ty dựa vào Thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

1.2 Khi khách hàng chọn dịch vụ của công ty hoặc tương tác với công ty, họ sẽ hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến thông báo. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào (chương, phần) trong tài liệu thông báo của công ty (cũng Điều đó có nghĩa là: nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản sử dụng thông tin do công ty cung cấp, v.v.), khách hàng nên ngừng ngay mọi tương tác với công ty.

1.3. Thỏa thuận hiện tại quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan (công ty, khách hàng, bên thứ ba), nếu bất kỳ loại hoặc hình thức tài liệu thông tin nào được công ty công bố trên trang web chính thức của mình để kiểm tra công khai, nếu có Một bên truyền, phân phối hoặc xuất bản dưới mọi hình thức (nghĩa là xuất bản thông tin thuộc sở hữu của công ty hoặc đối tác chung của mình trên các trang web khác hoặc tin tức kinh tế được truyền qua khách hàng, v.v.) và sau đó nhận trách nhiệm tương ứng.

1.4. Về đơn vị hoặc cá nhân theo luật định trong thỏa thuận hiện tại, miễn là họ nhận được thông tin từ máy chủ web (trang web) của công ty nói trên hoặc thông tin từ máy chủ giao dịch của công ty, bất kể thông tin được sử dụng như thế nào, nó được coi là người sử dụng thông tin.

1.5. Thỏa thuận hiện tại áp dụng cho thông tin được công bố trên máy chủ web (trang web) của công ty, hoặc được phát hoặc phân phối qua các kênh thông tin khác, thông tin được in lại hoặc nhà cung cấp thông tin khác, bao gồm cả tái tạo phần cứng (giấy).

1.6. Các quy định khác, tài liệu pháp lý và tài liệu công cộng có thể được áp dụng cho bất kỳ thông tin nào. Đặc biệt:

1.6.1 Logo công ty là nhãn hiệu đã đăng ký được bảo vệ bởi luật pháp có liên quan, đặc biệt là luật thương hiệu quốc tế;

1.6.2 Tin tức kinh tế vĩ mô (tin tức) là tài sản độc quyền của công ty, được cấp phép bởi Dow Jones (Hoa Kỳ) và được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác;

1.6.3 Bản quyền của các tài liệu được xuất bản bởi bên thứ ba trên máy chủ web của công ty được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia tác giả và luật pháp quốc tế;

1.6.4 Bản quyền của tài liệu được xuất bản trên máy chủ web của công ty (trang web) của công ty (sử dụng danh từ công ty) thuộc sở hữu của công ty và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế.

2. Các định nghĩa cơ bản được sử dụng trong các giao thức hiện tại

2.1. Các điều khoản sau đây được sử dụng trong thỏa thuận hiện tại có ý nghĩa rõ ràng trừ khi chúng không được nêu trong thỏa thuận hiện tại:

2.1.1 Máy chủ web công ty (trang web) Một hệ thống bao gồm phần mềm và phần cứng được kết nối với mạng và có khả năng cung cấp thông tin theo yêu cầu. Do đó, để nhận được thông tin từ máy chủ web (trang web), khách hàng (người sử dụng thông tin) có thể phải tiến bộ Việc ủy quyền có thể hoặc không thể được yêu cầu, tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận hiện tại cũng áp dụng cho thông tin có được thông qua các kênh mở, không có ủy quyền, trực tiếp qua các kênh bảo mật, nếu ủy quyền thành công.

2.1.2 Máy chủ giao dịch của công ty là một hệ thống kết nối mạng bao gồm phần mềm và phần cứng. Nó có thể cung cấp nhiều thông tin theo nhu cầu, nếu ủy quyền thành công. Đặc biệt, thông tin có thể bao gồm quá trình báo giá và tin tức kinh tế của công cụ tài chính.

2.1.3 Quá trình nhận thông tin của người dùng đề cập đến dữ liệu mà phần cứng của khách hàng nhận được (nếu đĩa cứng được cho là được kết nối với mạng hoặc các kênh liên lạc khác). Thông tin được truyền (sao chép) từ máy chủ của công ty (hoặc thiết bị truyền phát khác) trên phần cứng. Hoặc hệ thống), quá trình này được liên kết với việc thu thập thông tin, đọc thông tin và hiểu thông tin.

2.1.4 Thông tin hoặc dữ liệu được cung cấp trong tệp điện tử hoặc hình thức khác: (bao gồm bất kỳ và nội dung nào, bao gồm văn bản được mã hóa, chẳng hạn như bản thảo, mật khẩu, v.v.), hình ảnh, yếu tố thiết kế, ảnh và ghi âm và video.

2.1.5 Sử dụng thông tin đề cập đến việc sử dụng phần mềm được cài đặt trên đĩa cứng của khách hàng (thiết bị đầu cuối của khách hàng, trình duyệt, v.v.) để xem thông tin hoặc chuyển đổi, sao chép hoặc chuyển sang các máy phát khác để chuyển đổi (đặc biệt là sao chép phần cứng) ), sao chép và xóa thông tin theo bất kỳ cách nào. Chuyển dữ liệu cho bên thứ ba bằng bất kỳ phương tiện nào cũng được coi là sử dụng thông tin.

3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

3.1. Khi sử dụng thông tin được công bố trên máy chủ web của công ty (trang web) hoặc dưới các hình thức khác, công ty nên:

3.1.1. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác, chính xác và đầy đủ (theo yêu cầu đăng ký) khi đăng ký; nếu thông tin đó thay đổi (ví dụ: thay đổi nơi cư trú, họ (vì bất kỳ lý do gì), số điện thoại hoặc khác Thông tin đăng ký cá nhân), vui lòng thực hiện thay đổi liên quan kịp thời. Thông tin đăng ký có thể được sửa đổi bằng cách liên hệ với nhân viên có liên quan của công ty thông qua thông tin liên lạc trong sổ địa chỉ.

3.1.2 Không đăng ký thông tin của bên thứ ba trên trang web này, ngay cả khi bên đó biết hoặc bạn yêu cầu làm như vậy, do đó, bất kỳ ai muốn đăng ký trên trang web cũng cần phải tự làm.

3.1.3 Sắp xếp hợp lý để đảm bảo an toàn dữ liệu. Dữ liệu này có thể được sử dụng để có quyền truy cập vào các hệ thống (dịch vụ) khác do công ty cung cấp (ủy quyền). Điều khoản này có thể được sử dụng cho mật khẩu, tên đăng nhập, mã nhận dạng, v.v.

3.1.4 Tuân thủ các quy định quốc tế hợp lệ và các luật liên quan đến bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ tại quốc gia nơi khách hàng đặt trụ sở.

3.1.5 Không cố sử dụng máy chủ web (trang web) của công ty hoặc sử dụng phần mềm để cản trở (phá hủy) hoạt động của máy chủ web (trang web) hoặc ảnh hưởng đến dịch vụ được cá nhân hóa của nó hoặc khiến máy chủ hoặc dịch vụ được cá nhân hóa của nó không thể hoạt động (không thể vào máy chủ hoặc Không thể sử dụng dịch vụ được cá nhân hóa) hoặc can thiệp vào hoạt động bình thường của máy chủ theo bất kỳ cách nào khác. Đặc biệt, khách hàng không nên tự động thu thập dữ liệu hoặc thông tin không công khai thuộc về bên thứ ba, khách hàng không nên tự động đăng ký. Máy chủ (trang web) quá tải hoặc sử dụng một số máy chủ giao dịch thông tin vô dụng để gây ra lỗi hoặc ảnh hưởng đến người dùng khác sử dụng trang web – hoặc máy chủ giao dịch.

3.1.6 Theo các tài liệu pháp lý hợp lệ của công ty, bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của khách hàng, kể cả những tài liệu gây thiệt hại hoặc mất mát cho công ty (nghĩa là khách hàng bắt buộc phải có trong tài khoản của mình) Bất kỳ hành động bất hợp pháp nào (hoặc không nhất quán với các tài liệu công khai của công ty) đều có thể được thi hành.

3.1.7 Không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào có thể xuất bản dữ liệu hoặc xuất bản các mối đe dọa trên máy chủ của công ty (trang web) theo cách khác (bất hợp pháp), phá hủy danh tiếng và xúc phạm danh tiếng và nhân phẩm của bên thứ ba, đặc biệt là văn bản thô tục (đặc biệt là Chứa văn bản xúc phạm), ủng hộ chủng tộc, tôn giáo hoặc định kiến chủng tộc và ngôn ngữ thù địch khác, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào (định dạng), thông tin xúc phạm bảo vệ nhân quyền, quyền công dân hoặc pháp nhân (đặc biệt, Bao gồm các tài khoản (biệt danh), xuất bản hội nghị, v.v.).

3.2. Đối với các báo cáo tin tức kinh tế được thực hiện dưới quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, khách hàng nên:

3.2.1 Tập trung vào luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiệu quả ..

3.2.2 Không thể được lưu trữ, sao chép, sao chép, phân phối, truyền qua các kênh truyền thông hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, không thể được công bố, không thể tạo thông tin của riêng họ theo tin tức, không thể truyền phát, không thể phát hành / hoặc sao chép tin tức.

3.2.3 Tự mình sử dụng tin tức cho mục đích cá nhân làm nguồn thông tin hoặc làm cơ sở để phân tích tình hình kinh tế.

3.2.4 Không nhằm mục đích thương mại, không bán hoặc hoa hồng.

3.3. Khi sử dụng thông tin do công ty cung cấp, khách hàng có quyền:

3.3.1 Chọn độc lập bất kỳ thông tin nào được công ty công bố trên máy chủ trang web (trang web) và được truyền qua máy khách hoặc các kênh khác để sử dụng cá nhân.

3.3.2 Sử dụng thông tin cho mục đích cá nhân mà không vi phạm thỏa thuận cấp phép hiện tại.

4. Quyền hạn và nghĩa vụ của công ty

4.1. Khi cung cấp thông tin cho khách hàng (cung cấp bất kỳ kênh nào dưới bất kỳ hình thức nào) hoặc xuất bản thông tin công khai, công ty nên:

4.1.1 Thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng thông tin là đúng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, liên tục và hiệu quả.

4.1.2 Trước tiên hãy xem xét nhu cầu của khách hàng và tiếp tục điều chỉnh năng lực, cũng như nội dung và chất lượng thông tin công khai được phổ biến bởi các cá nhân thông qua các kênh an toàn.

4.2. Khi cung cấp thông tin (thông qua bất kỳ hình thức hoặc kênh nào) hoặc xuất bản thông tin công khai cho khách hàng, công ty có quyền:

4.2.1 Điều chỉnh, thêm, xóa hoặc chuyển đổi thành phần và chất lượng của bất kỳ thông tin nào trong toàn bộ cấu trúc.

4.2.2. Tạo hoặc xóa các dịch vụ được cung cấp trên máy chủ web của công ty và hạn chế quyền truy cập vào các quyền này.

4.2.3. Xác định các điều khoản của thông tin chung có thể truy cập công khai (thông qua các kênh công cộng) hoặc thông qua các phương tiện bí mật (thông qua các kênh bảo mật cần có sự cho phép).

4.2.4 Xác định giá của thông tin do chính bạn cung cấp và xem (đăng ký) các dịch vụ khác nhau được cung cấp trên trang web của công ty. Đặc biệt, công ty có quyền tính phí sử dụng cho thông tin hoặc dịch vụ đó.

5. Trách nhiệm

5.1. Máy chủ trang web chính thức của công ty (trang web), bao gồm tất cả phần mềm (trang web) đang chạy trên máy chủ web của công ty: có thể sử dụng biểu đồ, âm thanh, video và nội dung văn bản. Công ty không đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ của công ty phù hợp (tốt nhất ), để đáp ứng các ý tưởng hoặc mong muốn cụ thể của từng người dùng hoặc nhóm người dùng cho các mục đích cụ thể của họ. Công ty không đảm bảo rằng mọi kết quả (dự kiến, giả thuyết hoặc có thể) có thể đạt được bằng cách sử dụng máy chủ web (trang web) hoặc bất kỳ dịch vụ riêng biệt nào. .

5.2 Bất kể tin tức kinh tế được phát sóng bởi bên thứ ba, cả công ty và chủ sở hữu pháp lý đều không thể đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, đều đặn (thông thường) của thông tin và họ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào, trong mọi trường hợp , không sử dụng hoặc sử dụng không đúng cách các thông tin trên, ngay cả khi họ nhận thức được các rủi ro hoặc tổn thất tiềm ẩn.

5.3. Công ty không cung cấp bất kỳ thông tin (trực tiếp / gián tiếp) nào của chủ sở hữu bản quyền (quyền tác giả) về thông tin phân tích công khai, tin tức hoặc thông tin giáo dục được truyền bởi công ty hoặc truyền qua các kênh truyền thông khác.

5.4. Khi các bên thiết lập mối quan hệ theo thỏa thuận hiện tại, tất cả họ đều phải tuân theo luật pháp có hiệu lực.

6. Sửa đổi

6.1. Công ty có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Cụ thể, trong bài xã luận hiện tại của chính sách quyền riêng tư, trực tiếp hoặc không được mô tả trực tiếp, hoặc luật pháp yêu cầu sửa đổi hoặc thay thế.

6.2. Sửa đổi chương trình:

6.2.1 Nếu cần sửa đổi, công ty sẽ gửi thông tin cho khách hàng bằng cách đăng các tin tức liên quan trên trang web chính thức của công ty và thông qua hệ thống thư nội bộ của công ty.

6.2.2 Bằng cách đăng các tin tức liên quan trên trang web chính thức của công ty và gửi thông tin cho khách hàng thông qua hệ thống thư nội bộ của mình, bất kể khách hàng có đọc và hiểu các tài liệu liên quan hay bỏ bê hay không, nó sẽ được coi là đã chấp nhận phần sửa đổi của chính sách quyền riêng tư.

6.2.3 Phần sửa đổi có hiệu lực sau 5 ngày (120 giờ) xuất bản trên trang web của công ty, trước đây chỉ được coi là thông tin.

6.2.4 Tài liệu sửa đổi được điều chỉnh cho bất kỳ tài khoản đã đăng ký nào ngay sau khi xuất bản (không bao gồm đăng ký trước đó, khách hàng đã sở hữu). Các điều khoản sửa đổi áp dụng cho các tài khoản giao dịch được đăng ký giữa thời điểm tài liệu được công bố và hợp lệ.

6.2.5 Nếu có luật hoặc quy định được đưa ra và cần phải sửa đổi thỏa thuận hiện hành, luật hoặc quy định phải được thực thi càng sớm càng tốt sau thời hạn hiệu lực của bản sao pháp lý có liên quan, bất kể việc sửa đổi bắt buộc có được tăng lên hay không. Các quy định trong thỏa thuận hiện tại mâu thuẫn với các luật và quy định mới được đưa ra sẽ vô hiệu sau khi các sửa đổi tương ứng có hiệu lực.

7. Điều khoản cuối cùng

7.1. Công ty xem xét các nhiệm vụ liên quan đến tính liên tục và kịp thời của điều khoản hỗ trợ thông tin và cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các dịch vụ thông tin. Tuy nhiên, các điều kiện không chịu sự kiểm soát của công ty có thể xảy ra và cho phép các nhiệm vụ nêu trên. Có một vấn đề hoặc nó không thể đạt được.

7.2. Tất cả các tranh chấp có thể xảy ra phải được giải quyết thông qua đàm phán hoặc kháng cáo theo luật pháp và quy định hợp lệ và các tài liệu công khai của công ty.

8. Chấp nhận khách hàng

8.1. Tôi đồng ý với các điều khoản của tất cả các tài liệu công khai của công ty để sử dụng dịch vụ của công ty và sẽ chấm dứt sử dụng nếu họ không đồng ý.

Bài viết liên quan