THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG

Kính gửi: Quý khách hàng Introducing Broker

Do tình hình thị trường chậm biến động và nhắm ổn định huê hồng cho các IB. Theo cách tính huê hồng cho IB hội đủ yêu cầu giao dịch 3 pip sẽ không còn hiệu lực.

Hôm nay, chúng tôi thông báo đến các IB trong hệ thống: Từ 4h01’ ngày 18 tháng 5 sẽ tính huê hồng cho IB với các lệnh giao dịch có thời gian giữa giờ mở lệnh và đóng lệnh là 120 giây.

Mọi chi tiết thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ qua email hỗ trợ: support@nash.com.vn.

Trân trọng.

NASH VALUE INVESTMENT LIMITED

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG
THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG
THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG
THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH TÍNH HUÊ HỒNG